AVISO LEGAL

Segundo o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deste datos (RGPD) informamos:

A Asociación de Comerciantes e Profesionais Noia Histórica, con CIF: G 15.871.189, é a Responsable do Tratamento dos datos.  Adecuámonos a esta normativa en aras de respectar a privacidade das persoas inscritas e cumprimos a mesma de forma estrita e transparente en relación cos/as interesados/as.

Ca aceptación da política de privacidade vostede consinte o envío de comunicacións publicitarias e promocionais de Noia histórica a través de SMS e/ou listas de whatsapp, sendo esta a finalidade do tratamento dos datos.

Noia Histórica recollerá unicamente o nome e o teléfono do cliente. Estes datos serán tratados conforme á lexislación vixente, conservados durante toda a relación comercial e non serán obxecto de cesión a terceiras persoas físicas ou xurídicas nin se producirán transferencias internacionais.

De igual modo, vostede pode exercitar en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento, olvido e portabilidade dos datos mediante correo electrónico dirixido a cca@noiahistorica.org, por correo postal na rúa do Curro 31 – 2º de Noia, A Coruña e no teléfono 981 82 47 64.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade ten como obxectivo informarlle sobre cómo recopilamos, utilizamos e protexemos os seus datos personais cando visita o noso sitio web. Cumplimos coas normativas de privacidade vixentes, incluido o RGPD da Unión Europea.

Quenes somos

A dirección da nosa web é: https://noiahistorica.com

Os nosos datos son os seguintes:

 •  NIF: G15871189
 • Razón social: Asociación e C.E.P. Noia Histórica
 • Dirección: Rúa do Curro, 31 – Edif. Fontan Planta 2, 15200 Noia (A Coruña)
 • Teléfono: 981 824 764
 • Correo electrónico: administracion@noiahistorica.org

Cookies

Pode consultar a nosa política de cookies no seguinte enlace.

Protección de datos

Este sitio web non trata datos personais máis aló dos datos técnicos necesarios para proveer o servizo web, que non son almacenados nin compartidos con terceiros. Podemos transferir datos de conectividade a servizos de terceiros para análise de tráfico con fins de monitorización, en calquera caso estos datos están anonimizados e non se vinculan á identidade do visitante, e son tratados por servizos fiables.

Se decides enviarnos un correo a través do formulario web ou participar nun sorteo, estos datos serán almacenados e tratados para poder atender a túa consulta, e poden quedar rexistrados con fins de trazabilidade. O envío destes formularios supón a aceptación dos térmos. En calquera caso os dereitos sobre os datos recopilados poden ser exercidos con plenas facultades como así o ordena aa LOPD 3/2018, de 5 de decembro; empleando os datos de contacto recollidos neste mesmo documento.

 

DEREITOS DOS USUARIOS

Os usuarios teñen dereito a:

 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Solicitar a rectificación dos datos inexactos.
 • Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para a finalidade coa que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos.
 • Solicitar a portabilidade dos datos.

Para exercitar estos dereitos, os usuarios poden dirixirse por escrito á dirección Rúa do Curro, 31 – Edif. Fontan Planta 2, 15200 Noia (A Coruña), ou ao correo electrónico: administracion@noiahistorica.org, indicando no asunto “Dereitos de Protección de Datos” e adxuntando copia do seu documento identificativo.

 

USO DE GOOGLE ANALYTICS

O sitio web utiliza Google Analytics, un servizo de análise web proporcionado por Google Inc. Este servizo emprega cookies e recopila datos anónimos sobre a forma na que os usuarios interactúan co sitio web. Os datos recopilados por Google Analytics utilizanse para mellorar a calidade e a seguridade do sitio web.

Google Analytics pode recopilar información, como a dirección IP do usuario, a ubicación xeográfica, o tipo de dispositivo, o navegador web utilizado e as páxinas visitadas.

É importante destacar que estos servizos de Google poden ter as súas propias políticas de privacidade, e recoméndase aos usuarios revisalas para obter máis información sobre cómo Google xestiona os datos recopilados a través destes servizos. Pódese obter máis información sobre Google Analytics nas siguientes direccións web:

Os usuarios poden xestionar as súas preferencias de cookies e a recopilación de datos para Google Analytics na configuración do seu navegador web ou mediante a configuración de privacidade proporcionada por Google.