Colexio Jaime Balmes

Sector: Servizos > Ensino

Correo: cpr.jaime.balmes@edu.xunta.es

Teléfono: 981820214

Dirección: Rúa Devesa do Marqués, 16

Tarxeta Noia Plus: Non